หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  หัวเผาและระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง > Download
  เครื่องควบคุมความเร็ว > Download
  ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  ระบบไอดีและระบบไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  การติดเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล > Download
  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล > Download