แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส.2 รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ที่งานวัดผลและประเมินผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้บริหาร วท.แพร่

perso

บริการออนไลน์

pic
grad
form
1234
fm
rms120custom
sob
MIS
student
teacher
elearning
elearning
grad

Link ที่เกี่ยวข้อง

vcop3
free15
ftijob
R_radio_network
stuloan
rfanc
edltv
dvt

สถิติการเข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้85
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้103
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา763
mod_vvisit_counterเดือนนี้2860
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา6913
mod_vvisit_counterรวม136942

Who's Online

We have 19 guests online

« ประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2558(เครื่องพิมพ์ Image Prograf) [10/11/2557]
« ประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2558(เครื่องกลึงขนาดยันฯ) [31/10/2557]
« คู่มือประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [08/10/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2557 [11/09/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2557 [11/09/2557]
« รายงานประเมินตนเอง ประจำปี 2556 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [05/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [21/07/2557]
« จำนวนกลุ่มชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [27/01/2557]
« ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 [22/01/2557]
« แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 [26/06/2556]
« สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 [02/05/2556]
« เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ SAR 2555 [02/05/2556]
« รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 [19/07/2555]
« รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2554 [05/06/2555]
« ตัวอย่างตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม [08/05/2555]
« สรุปมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2552 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 [16/02/2555]

ดาว์นโหลดเพิ่มเติม

.:Phrae Technical College : วิทยาลัยเทคนิคแพร่:.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากประเทศ อินโดนีเซีย

ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำนวน 6 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา อินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมการเรียนการสอน ด้านช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอนของแผนกช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม และห้องสมุด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา13.30-15.00น.

 

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี คณะกรรมการการศึกษา นำโดย นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ และ นายถาวร ชลัษเฐียร และคณะตรวจเยี่ยม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 โดยมีผู้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม คือ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการสภาสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนครูฝึกในสถานประกอบการและอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา และนักศึกษา ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา วิทยาลัยแพร่ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-15.00น.

   

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ทำความร่วมมือตกลงร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่

MOU นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการมอบอำนาจ การอบรมภาคทฤษฎี โดยให้สาถานศึกษาของรัฐเป็นผู้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่

   

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดปฐมนิเทศ น.ศ ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งในระดับ ปวช1 และ ปวส1 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความร่วมของคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษาใหม่.

   

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน ปวช.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และปวช.2 สาขายานยนต์ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

   

Page 12 of 42

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com
BACK
NEXT

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Image Prograf จำนวน 2 เครื่อง [14/11/2014]
ประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2558 (เครื่องพิมพ์ Image Prograf) [10/11/2014]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 เครื่อง [05/11/2014]
ประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2558 (เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 เครื่อง) [31/10/2014]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง [13/10/2014]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ [06/10/2014]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา 206 (วิชาก่อสร้าง) [04/06/2014]
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา 206 (วิชาก่อสร้าง) [04/06/2014]
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [31/05/2014]
ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูสอน) [14/05/2014]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [18/02/2014]
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [18/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยระบบ Voip Phone แบบ Digital [10/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [03/02/2014]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
รายละเอียดแบบงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ [29/11/2013]
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ [15/11/2013]

งานวิจัยรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็คทรอนิกส์ 1 [17/06/2556]
เอกสารประกอบการสอน รหัส 2101-2108 วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ [17/06/2556]
ผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [15/02/2556]
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554 [15/05/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 [13/03/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [13/03/2555]

ผลงานเว็บไซต์ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]
โครงงานนักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
E-BOOK นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]