แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส.2 รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ที่งานวัดผลและประเมินผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้บริหาร วท.แพร่

perso

บริการออนไลน์

pic
grad
form
1234
fm
rms120custom
sob
MIS
student
teacher
elearning
elearning
grad

Link ที่เกี่ยวข้อง

vcop3
free15
ftijob
R_radio_network
stuloan
rfanc
edltv
dvt

สถิติการเข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้143
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้119
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้356
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา900
mod_vvisit_counterเดือนนี้3073
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3332
mod_vvisit_counterรวม118887

Who's Online

We have 13 guests online

AllVideos Reloaded

« รายงานประเมินตนเอง ประจำปี 2556 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [05/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 [01/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 [01/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [21/07/2557]
« จำนวนกลุ่มชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [27/01/2557]
« ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 [22/01/2557]
« แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 [26/06/2556]
« สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 [02/05/2556]
« เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ SAR 2555 [02/05/2556]
« รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 [19/07/2555]
« รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2554 [05/06/2555]
« ตัวอย่างตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม [08/05/2555]
« สรุปมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2552 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 [16/02/2555]

ดาว์นโหลดเพิ่มเติม

.:Phrae Technical College : วิทยาลัยเทคนิคแพร่:.

ส่งมอบนวัตกรรมต่อยอดเพื่อชุมชนและห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย (Fix It Center)

Fix it center เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการมอบนวัตกรรมต่อยอดเพื่อชุมชน และห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน ที่เป็นสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และการพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาสุขอนามัย พัฒนาทักษะช่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งเป็นการยกระดับช่างชุมชน โดยสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

 

“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด”

ไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 โดยมี นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในงานมีพิธีการแช่งน้ำเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในด้านการเสพ การค้า การกล่าวปฎิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติดของผู้ร่วมกิจกรรม การลงนามในสัตยาบันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

   

คัดเลือกนักกีฬาอาชีวศึกษา อศจ.แพร่

ไหว้ครู อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฏาคม 2556 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีพิธีเปิดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่

   

ประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2556

ไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้รับประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายทิวา เทพเสนา ประธานคณะกรรมการ และคณะ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นผู้ประเมิน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

   

ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน

ไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ปวส.2 และนักศึกษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 และปวส.3 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 และตรวจสุขภาพของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมชนบน วิทยาลัยเทคนิคแพร่

   

Page 12 of 34

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com
BACK
NEXT

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา 206 (วิชาก่อสร้าง) [04/06/2014]
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา 206 (วิชาก่อสร้าง) [04/06/2014]
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [31/05/2014]
ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูสอน) [14/05/2014]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [18/02/2014]
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [18/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยระบบ Voip Phone แบบ Digital [10/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [03/02/2014]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
รายละเอียดแบบงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ [29/11/2013]
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ [15/11/2013]

งานวิจัยรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็คทรอนิกส์ 1 [17/06/2556]
เอกสารประกอบการสอน รหัส 2101-2108 วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ [17/06/2556]
ผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [15/02/2556]
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554 [15/05/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 [13/03/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [13/03/2555]

ผลงานเว็บไซต์ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]
โครงงานนักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
E-BOOK นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]