ผู้บริหาร วท.แพร่

perso

บริการออนไลน์

pic
grad
form
1234
fm
rms120custom
sob
MIS
student
teacher
elearning
elearning
grad

Link ที่เกี่ยวข้อง

vcop3
free15
ftijob
R_radio_network
stuloan
rfanc
edltv
dvt

สถิติการเข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้496
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1044
mod_vvisit_counterเดือนนี้2964
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา6051
mod_vvisit_counterรวม106554

Who's Online

We have 61 guests online

AllVideos Reloaded

« รายงานข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2557 [23/03/2557]
« จำนวนกลุ่มชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [27/01/2557]
« ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 [22/01/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส. ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2556 [22/01/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวช. ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2556 [22/01/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี [09/01/2557]
« แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 [26/06/2556]
« สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 [02/05/2556]
« เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ SAR 2555 [02/05/2556]
« รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 [19/07/2555]
« รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2554 [05/06/2555]
« ตัวอย่างตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม [08/05/2555]
« สรุปมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2552 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 [16/02/2555]

ดาว์นโหลดเพิ่มเติม

.:Phrae Technical College : วิทยาลัยเทคนิคแพร่:.

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โควต้า และ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่

 การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา โควต้า ระดับ ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และบรรยากาศการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 -19 มีนาคม 2556

 

อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรงทุกท่าน ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

   

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานจุดธูปเทียนและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น.

   

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net) นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา 2555 เพื่อวัดความรู้ ความคิดของนักเรียนในปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) การสอบมี 3 วิชา ประกอบด้วย สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ สมรรถนะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ และสมรรถนะพื้นฐานเพื่อวิชาชีพ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

   

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี / ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และทำสัญญาฝึกงาน น.ศ. ปวส.1 และ ปวส.2 (ม.6) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนขณะฝึกงาน โดยนักศึกษาจะออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 25556 จำนวน 565 คน ในวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 56 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

   

Page 12 of 30

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com
BACK
NEXT

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [18/02/2014]
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [18/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยระบบ Voip Phone แบบ Digital [10/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [03/02/2014]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
รายละเอียดแบบงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ [29/11/2013]
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ [15/11/2013]

งานวิจัยรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็คทรอนิกส์ 1 [17/06/2556]
เอกสารประกอบการสอน รหัส 2101-2108 วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ [17/06/2556]
ผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [15/02/2556]
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554 [15/05/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 [13/03/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [13/03/2555]

ผลงานเว็บไซต์ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]
โครงงานนักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
E-BOOK นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]