แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส.2 รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ที่งานวัดผลและประเมินผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้บริหาร วท.แพร่

perso

บริการออนไลน์

pic
grad
form
1234
fm
rms120custom
sob
MIS
student
teacher
elearning
elearning
grad

Link ที่เกี่ยวข้อง

vcop3
free15
ftijob
R_radio_network
stuloan
rfanc
edltv
dvt

สถิติการเข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้403
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา781
mod_vvisit_counterเดือนนี้3790
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3332
mod_vvisit_counterรวม119604

Who's Online

We have 8 guests online

AllVideos Reloaded

« รายงานประเมินตนเอง ประจำปี 2556 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [05/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 [01/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 [01/07/2557]
« รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [21/07/2557]
« จำนวนกลุ่มชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [27/01/2557]
« ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 [22/01/2557]
« แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 [26/06/2556]
« สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 [02/05/2556]
« เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ SAR 2555 [02/05/2556]
« รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554 [19/07/2555]
« รายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2554 [05/06/2555]
« ตัวอย่างตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม [08/05/2555]
« สรุปมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปี 2552 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2553 [16/02/2555]
« สรุปแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 [16/02/2555]

ดาว์นโหลดเพิ่มเติม

.:Phrae Technical College : วิทยาลัยเทคนิคแพร่:.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี 2556

“เอสโซ่ 2556” นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ได้รับเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี 2556 ภาคเหนือ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ชื่อโครงงาน ปืนตอกเข็มขัดรัดสายไฟ ระดับ ปวส. ผู้จัดทำได้แก่ นายฐิติวัฒ ดวงตาคำ และนาย พัฒนาพงษ์ ช่วยมั่นคง อาจาร์ยที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ ครูนนท์ เป็งวงค์ และครูสุชัญญา แอบแฝง ซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

“เวียงโกศัยเกมส์” ประจำปี 2556

“เวียงโกศัยเกมส์” อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เวียงโกศัยเกมส์” ประจำปี 2556 โดยแข่งขันอาชีวศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฏาคม 2556 และพิธีเปิดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่

   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี 2556

 เอสโซ่ ประจำปี  2556 อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี 2556 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และ นายอัครินทร์ สุขมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อคัดเลือกผลงานในระดับอาชีวศึกษาให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค (ศสพ.) และคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค และเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อไป.

   

โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาวิทยาลัย

ไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาวิทยาลัย พิธีเปิดในวันที่ 6 กรกฏาคม 2556 การอบรม ได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางเมธิณี บุญเอกบุศย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 75 ชั่วโมง วิชาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ระหว่างวันที่ 6-28 กรกฏาคม 2556 (เสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารปฏิบัติไม้ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

   

ส่งมอบนวัตกรรมต่อยอดเพื่อชุมชนและห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย (Fix It Center)

Fix it center เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการมอบนวัตกรรมต่อยอดเพื่อชุมชน และห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน ที่เป็นสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และการพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาสุขอนามัย พัฒนาทักษะช่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งเป็นการยกระดับช่างชุมชน โดยสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

   

Page 12 of 35

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com
BACK
NEXT

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา 206 (วิชาก่อสร้าง) [04/06/2014]
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา 206 (วิชาก่อสร้าง) [04/06/2014]
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [31/05/2014]
ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูสอน) [14/05/2014]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [18/02/2014]
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [18/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยระบบ Voip Phone แบบ Digital [10/02/2014]
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [03/02/2014]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 25 [05/12/2013]
รายละเอียดแบบงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 25 จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ [29/11/2013]
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ [15/11/2013]

งานวิจัยรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็คทรอนิกส์ 1 [17/06/2556]
เอกสารประกอบการสอน รหัส 2101-2108 วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ [17/06/2556]
ผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [15/02/2556]
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554 [15/05/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 [13/03/2555]
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [13/03/2555]

ผลงานเว็บไซต์ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]
โครงงานนักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 [02/05/2555]
E-BOOK นักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ [02/05/2555]