หน้าหลัก 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
 กิจกรรมงานวิทยาบริการ
 ประวัติความเป็นมา 
 ปริมาณสื่อและเทคโนโลยี
 หนังสือ
 วารสารและนิตยสาร
 หนังสือพิมพ์
 วารสารอภินันทนาการ
 ระเบียบการใช้งาน
 มารยาทการเข้าใช้
 โครงสร้างบริหารงาน
 การสืบค้นหนังสือ
 ฐานข้อมูลหนังสือ

....ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ยินดีต้อนรับ....
ความหมายอาเซียน

    ASEAN ย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asain Nations
 หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรซึ่งถือกำเนิดตาม
 ปฏิญญากรุงเทพฯ ( Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ตามเจตนารมณ์
 ของผู้นำประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และประเทศไทย ที่จะทำให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาค
 มีสันติภาพ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
 สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาบรุไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ในปี 2547  เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ในปี 2538 และลาวกับพม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกัน
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และสุดท้ายกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกในปี 2542 ทำให้ปัจจุบัน
 อาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ


     สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือน ก.ค. ปี 2504  
 โดยประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ได้ร่วมมือจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of   South east Asia เพื่อที่จะร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้ 2 ปี  
 ก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากความผันแปรทางการเมืองระหว่างอินโอนีเซียกับมาเลเซีย  
 จนกระทั่งมีการฟื้นฟูสัมพันธภาพ จึงมีการมองสู่ทางที่จะจัดตั้งองค์การความร่วมมือทาง
 เศรษฐกิจในภูมภาคนี้ ดังนั้น สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้น
 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย และได้ทำการลงนามปฎิญญากันที่กรุงเทพ ฯ  ปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้น คือ บรูไน พม่า ลาว เวียดนาม  
 และกัมพูชา
    กลับหน้าหลัก
 

 เดลินิวส์
 ไทยรัฐ
 สยามรัฐ
 มติชน
 คมชัดลึก
 ผู้จัดการ
 ข่าวสด
 ไทยโพสต์  
 แนวหน้า
 บางกอกทูเดย์
 บ้านเมือง
 โลกวันนี้
 สยามสปอร์ต
 บ้านและสวน
 ชีวจิต
 แพรว
 ขวัญเรือน
 Gossip Star
 ฟอร์มูลา
 คู่สร้างคู่สม
 รักลูก
 คอมพิวเตอร์ทูเดย์
 หนังสือซีเอ็ต
 สุดสัปดาห์
 สารคดี
 ว้อทโฟน
 เมืองโบราณ


 ฟุตบอล
 วอลเลย์บอล
 กอล์ฟ
 มวย
 ตระกร้อ
 
 

 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
 วิทยาลัยการอาชีพลอง
 วิทยาลัยการอาชีพสอง
 วิทยาลัยเกษตรแพร่

 

 
หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
เลขที่ 5 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 Tel. 054-511142 ต่อ 120