งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
image
นายสมนึก วันละ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
image
นางอโณทัย ลาดเหลา
image
นายม้าย นาคะพงษ์
image
นายกฤษณ์ พรมวัง
image
นางวาสนา รัตนดอนดี
image
นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสุข
image
นายอภิรักษ์ ยอดสอน
image
นายธีระพงศ์ วงศ์ตวัน
image
นายพรต ใจฉลาด
image
นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
image
นางสาววสุธารา หมื่นโฮ้ง
image
นางสายหยุด เพาะเจาะ
Powered by MakeWebEasy.com