นายอัศวิน  ข่มอาวุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4 ฝ่าย
image
นายสมเกียรติ  สถิตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
image
นายพรชัย  สว่างทิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
image
ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์  จันกัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
image
นายสุทิน  ถาวรมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
Powered by MakeWebEasy.com