รางวัล พุทธคุณูปการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ

40 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชื่อผลงาน: รางวัล พุทธคุณูปการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ

รายละเอียด: วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้รับรางวัล พุทธคุณูปการ ประเภทรัชตเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2553  เป็นองค์กรผู้ซึ่งมีผลงานด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรPowered by MakeWebEasy.com