รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว

38 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชื่อผลงาน: รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว

รายละเอียด: วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  

Powered by MakeWebEasy.com