กองทุนกสศ. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยรูปแบบวิจัยเป็นฐาน

53 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 นฺ.

กองทุนกสศ. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยรูปแบบวิจัยเป็นฐาน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเมธินี บุญเอกบุศย์ เป็นวิทยากรในการอบรม ในหัวข้อ  การเขียนโครงร่างงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษากองทุนกสศ.นำไปประยุกต์ใช้ ประกอบการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถเขียนงานวิจัยเบื้องต้นได้Powered by MakeWebEasy.com