โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพเพื่อชุมชน จัดโครงการฝึกอบรม “ช่างแกะแบบพิมพ์ลายผ้าหม้อห้อมด้วยเทคโนโลยีซีเอ็นซี”

529 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา สาขางานช่างกลโรงงาน ได้จัดโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพเพื่อชุมชน จัดโครงการฝึกอบรม “ช่างแกะแบบพิมพ์ลายผ้าหม้อห้อมด้วยเทคโนโลยีซีเอ็นซี” มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ฯ จากธนาคารออมสินภาค 9 และได้รับอนุเคราะห์สถานที่จาก ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพและได้รับเกียรติจากเรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิด
​​ ตามที่ ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยร่วมมือกับสถานศึกษา จัดกิจกรรมนำความรู้สมัยใหม่ด้านงานช่างไปช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด–๑๙ และเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “เสริมความรู้ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการ ฯ ดังนี้
​๑. เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และได้นำความรู้ ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง
​๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนและชุมชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
​๓. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อสังคม ชุมชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ
​๔. เพื่อพัฒนาทักษะด้านช่าง/งานฝีมือ เพื่อให้ชุมชน สามารถดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
๕. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ พัฒนาและสร้างอาชีพให้กับชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้