งานวัดผลและประเมินผล
image
นางสาวอัณณ์ชญา ทองรศ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
image
นางเสาวลักษณ์ เนื่องพืช
image
นางสาวอรอนงค์ ขอนพิกุล
image
นายนาค คำคม
image
นางปรียาวัจน์ เทพยศ
image
นายวรากร แทนทองเจริญสุข
image
นายชลธี เมืองมา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
image
ว่าที่ร.ต.ยุทธนา คงมั่น
Powered by MakeWebEasy.com