งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
image
นางสาวสุภาณี มานพกวี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
image
นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง
image
นายจตุพร อินแสง 
image
นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์
image
นายนาค คำคม
image
นายชูเกียรติ สะปู
image
นายเฉลิมบุตร แคหอม
image
นายอนุรักษ์ หม่องนัน
image
ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ สายหยุด
image
นายกิติชัย ถนอมวารี 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและการจัดหางาน
image
นางสาวเกษกรจันทร์ วันมหาใจ
Powered by MakeWebEasy.com